Regulamin

 

terms-and-service

Regulamin usługi lokalizator-telefonu-online.pl zawiera wszystkie warunki oferty, jaka została przygotowana dla Klienta.

 

Najważniejsze definicje:
 • Aplikacja – opracowany i utrzymywany przez dostawcę program, mający na celu działanie na telefonach, w celu emitowania komunikatów potwierdzających bezpieczeństwo dziecka lub bliskiej osoby. Zdobyte informacje przesyłane są do panelu użytkownika
 • Bliski – osoba pełnoletnia, która wyraziła zgodę na namierzanie swojej karty SIM
 • Dziecko – osoba niepełnoletnia, której telefon namierzany jest za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna
 • Klient – abonent usług Usługodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem
 • Konto – panel przypisany do danego użytkownika, w którym może sprawdzać informacje dotyczące połączeń, lokalizacji i smsów namierzonych na danym numerze telefonu
 • Lokalizacja – system namierzania telefonu przy pomocy GPS, BTS, WIFI oraz GSM
 • Ostatnia lokalizacja – ostatnia uzyskana lokalizacja danej osoby przed utratą połączenia
 • Rodzic – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wobec dziecka oraz wyposażona w pełną władzę rodzicielską. Definicja ta dotyczy również klientów będących w relacji z podmiotami określanymi mianem „bliskich”
 • Serwis – witryna internetowa funkcjonująca pod adresem lokalizator-telefonu-online.pl
 • Usługa – otrzymanie dostępu do panelu użytkownika w serwisie lokalizator-telefonu-online.pl

 

Regulamin korzystania

Aby skorzystać z usług oferowanych przez lokalizator-telefonu-online.pl, należy zarejestrować się w serwisie za pośrednictwem przeglądarek Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome. Każdy otrzymuje gwarancję, że aplikacja zadziała na wszystkich smartfonach z systemem operacyjnym Android.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności na wynikły konflikt, w związku z zainstalowaniem jego aplikacji na telefonie, w którym znajdują się również inne apki, do których klient nie ma uprawnień.

Klient otrzymuje w swoim panelu aktualizacje lokalizacji co pięć minut. Otrzymuje on pełny dostęp do systemu lokalizacji, jeśli wniesie opłatę 6,15 brutto na okres 12 miesięcy.

 

Regulamin rejestracji
 • klient posiada opcję rejestracji własnego konta za pomocą strony internetowej lokalizator-telefonu-online.pl,
 • rejestracja konta jest płatna. Wynosi 6,15 zł w kwocie pobieranej poprzez wysłanie smsa

 

Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego usługę

Usługodawca nie odpowiada za:

 • Nieprecyzyjne dane otrzymywane w ramach korzystania z usługi, wynikające z opóźnień w transferze danych
 • formy korzystania z serwisu przez klientów
 • szkody i starty wynikające z korzystania z serwisu, łącznie ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim
 • aktualność wiadomości przekazywanych klientom przez serwis

 

Powiadomienia:
 • usługi realizowane są na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie od dnia 01.03.2015 n czas dalej niesprecyzowany
 • regulamin znajduje się na witrynie lokalizator-telefonu-online.pl
 • rezygnacja z usługi jest możliwa, gdy stwierdzony zostanie błąd w jej działaniu
 • usługa monitorowana jest przez specjalistów, a historia rejestrowana przez system